210312 : “Sya’ban, Wulan Amal Dipunangkat”, Khutbah Jum’at Bahasa Jawa Tema Bulan Sya'ban tanggal 12 Maret 2021

Khutbah Jum’at Bahasa Jawa Tema Bulan Sya'ban

“Sya’ban, Wulan Amal Dipunangkat”

SantriONE.com – Khutbah Jum’at Bahasa Jawa : Materi Terbaru 12 Maret 2021 - Bulan Sya’ban adalah adalah salah satu bulan mulia yang akan dijumpai sebelum bulan suci Ramadhan, salah satu kemuliaan bulan Sya’ban adalah akan dinaikkannya semua amalan-amalan umat Muslim. Usamah bin Zaid pernah bertanya kepada Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wa sallam bahwa ia tidak pernah melihat beliau melakukan puasa yang lebih semangat daripada puasa Sya’ban, tema khutbah jumat kali ini berisikan tentang keutamaan dan keistimewaan bulan Sya'ban, yang pada tahun 2021 ini berada di awal Bulan Maret 2021. Berikut adalah salah satu judul khutbah Jum’at yang membahas masalah tersebut, semoga bermanfaat. 

Khutbah Jum’at Bahasa Jawa Tema Bulan Sya'ban tanggal 12 Maret 2021 

SantriONE.com – Khutbah Jum’at Bahasa Jawa : Materi Terbaru 12 Maret 2021 - Jamaah Jumat Rahimakumullah, Minangka purwakaning atur mangga kita sesarengan ngonjukaken raos syukur kita dumateng Allah Ta’ala, awit saking peparing kanugrahan lan nikmat ingkang tanpa kawical wical, langkung langkung rahmat kawilujengan lan yuswa panjang dateng kita sedaya, sahingga enjang punika kita tasih saged menangi malih dinten jumat, lan saged ngempal ing masjid punika kanthi tanpa manggih rubeda satunggal punapa.

Khutbah Jum’at Bahasa Jawa : Materi Terbaru 12 Maret 2021 - Jamaah Jumat Rahimakumullah, Saklajengipun keparenga kula ngajak dateng awak kula piyambak lan panjenengan sedaya, mangga tansah sami netepi taqwa lan ajrih dateng Allah ing sakdengah kawontenan, sami ugi wonten ing kawontenan bingah utawi sisah, longgar jembar utawi rupeg, kawontenan rame utawi sepi, terang terangan utawi sesideman,  kanthi tansah  nindakaken perintah lan nebihi sedaya cegah lan awisanipun Allah, supados kita tansah pinaringan kabegjan  dunya ngantos akhirat saking ngarsa dalem Allah Subhanahu wa Ta’ala,  Kados dawuhipun Allah :

إِنَّ اللَّهَ مَعَ الَّذِينَ اتَّقَوْا وَالَّذِينَ هُمْ مُحْسِنُونَ

"Temenan Allah iku tansah anyertani wong kang pada taqwa lan wong wong kang pada agawe becik” . (QS. An Nahl :128). 

next button tombol baca selengkapnya


    

BACA JUGA JUDUL LAINNYA, 
Khutbah Jumat Lengkap Bahasa Jawa Terbaru Tahun 2021

Posting Komentar

Post a Comment (0)

Lebih baru Lebih lama

Header