"Tiyang Begja Inggih Tiyang Ingkang Taat" - Naskah Khutbah Jumat Bahasa Jawa 8 September 2017

Manggasesarengankitangonjukakenraossyukurdumatengngarsanipun Allah Ta’alaingkangsampun paring kanikmatandumatengkitainggihnikmatImanlan Islam dumatengsedaya. ShalawatsahasalammugitansahkatetepnadumatengjunjungankitaNabiAgung Muhammad Shalallahu ‘AlaihiWassalamingkangsampun paring pitedahmargiingkangterangbenderanginggihmargi Islam ingkangsampurna. Mangga sesarengan kita ningkataken taqwa kita dumateng Allah SWT, kanthi saestu nindakaken punapa ingkang dados perintahipun, tuwin nebihi sedaya awisan-awisanipun. Namung kanti taqwapunika saged nuwuhaken gesang ingkang ayem tentrem mboten namung ing donya punikadumugiakhiratipun, Amin. 

KhutbahJumatBahasaJawa

“TiyangBegjaInggihTiyangIngkangTaat”

 

tinulisdening : JengkarAbiAhya | sumber : www.jengkar.com

Manggakitatansahningkatakentaqwadumateng Allah Ta’alakanthingresikiuginyucekakendirikitakanthitansahngampahiketaatandumateng Allah Ta’alaugibotenngotorikanthimaksiat, Allah Ta’alangendika :
قَدْ أَفْلَحَ مَن زَكَّاهَا . وَقَدْ خَابَ مَن دَسَّاهَا
Bejatenanwongkangpadhanyucekakejiwaiku. Lanrugitenanwong-wongkangngregeti” (Terjemah Qur’an BahasaJawaSuratAsySyamsayat 9-10)
Al Imam Ibnu Rajab rahimahullah paring penjelasanayatpunikamaknanipuninggihsaktemenebegjasangettiyang-tiyangingkangresikkanthitansahtaatdumateng Allah, ugirugisangettiyang-tiyangingkangngregetikanthimaksiatdumateng Allah Ta’ala.Mangertosabilihsaben-sabenamalaningkangdipunlampahisatunggalingtiyangbotenmangertospunikaamalansaeutawiawonpunikaakibatipunbadhewangsuldumatengpiyambak-piyambak.Firman Allah Ta’ala :
مَّنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَفْسِهِ وَمَنْ أَسَآءَ فَعَلَيْهَا وَمَارَبُّكَ بِظَلاَّمٍ لِّلْعَبِيدِ
“Sapawongenglakoniamalshaleh, mangkaganjaranekanggo awake dewelansapawongenglakonitumindakjahat, mangkadosanekanggo awake dewe” (Terjemah Qur’an BahasaJawaSuratFushilatayat 46).

Mila punikaseyogyanipunkitatansahterussemangatngathah-ngathahakenamalshalehdipunmulaisakingsinauilmu agama lajengngamalakenilmunipun, boten dados tiyangingkangtansahsibuknggatosakentiyangsanesanamungmalahbotenemutmarangkeslametanpiyambakipun, mangertosabilihsintenmawontiyangingkangtaksihgadhahinyawaugiakaltemtusagednglampahisedayaaktivitasartosipuninggihpunikasintentiyangnglampahiketaatanartosipunsampunngedoljiwanipundumateng Allah Ta’alalanbakaldipunslametakensakingsiksaneraka,anamungsintentiyangingkangnglampahimaksiatmangkapiyambakipunsampundadosakendirinipuncilaka.
Allah Ta’ala paring perintahdumatengkalihmalaikatkagemtiap-tiapmanungsakagemnyatetsedayatindakanipun, kadosfirman Allah Ta’ala :
إِذْ يَتَلَقَّى الْمُتَلَقِّيَانِ عَنِ الْيَمِينِ وَعَنِ الشِّمَالِ قَعِيدٌ . مَّايَلْفِظُ مِن قَوْلٍ إِلاَّ لَدَيْهِ رَقِيبٌ عَتِيدٌ
“Yaikunalikaloromalaikatnyatetamaltumindake, sijimalaikatanaingtengenlansijineanaingkiwane. Oraanasijiucapankang den ucapkekajabaanaingcedhakemalaikatkangtansahngawasikangtansahhadir” (Terjemah Qur’an BahasaJawaSuratQafayat 17-18)
Manggakitatansahngupayangetangamalan-amalankitasupados dados tiyangingkangtansahngapik-apikdiriwonteningdonyapunikasakderengipundumugidintenperitunganamalaningkangwontensaatmangkepenyesalanbotenartosipunmalih. Lanmanggasareng-sarengkitajagaawakkitasakingtumindakingkangbotendiridhaidening Allah Ta’alasakderengipundintenpamirengan, paningalanlanawakkitabadhengucap dados saksi. Allah Ta’ala paring firman :
وَيَوْمَ يُحْشَرُ أَعْدَآءُ اللهِ إِلَّى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ . حَتَّى إِذَا مَاجَآءُوهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ وَأَبْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ . وَقَالُوا لِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدتُّمْ عَلَيْنَا قَالُوا أَنطَقَنَا اللهُ الَّذِي أَنطَقَ كُلَّ شَىْءٍ وَهُوَ خَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ
“Lanelingadinanalikamusuh-musuh Allah digiringmlebuneraka, teruswong-wongikudikumpulkekabeh, sahingganalikanewong-wongmauanaingneraka, rungu, netralankulitdadisaksimarangapakangwisdilakoniwong-wongmau. Lanwong-wongmaungucapmarangkulite, “Ngapakowedadisaksimarangaku? Kulitikutjawab :”Allah kangdadekakekabehperkarapinterngomonglanugadadekakeakubisangomong, lanPangerankangwisnyiptakakekowekabehanaingsepisananlanmarangPangeranugakowekabehbakalbali” (Terjemah Qur’an BahasaJawaSuratFushshilatayat 19-21)
Mugiya Allah Ta’aladadosakenkitahamba-hambaingkangtansahdherekRasulipunamargisaksae-saenipunpitedahinggihpitedahipunRasulullahShalallahu ‘AlaihiWassalam, mugi-mugikitasedayatinebehnasakingsiksaneraka, Amin.

- khutbahkedua - 
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. قَالَ تَعَالَى: {وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} وَقَالَ: {وَمَن يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا}
ثُمَّ اعْلَمُوْا فَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى رَسُوْلِهِ فَقَالَ: {إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}.


اَللَّهُمَّصَلِّعَلَىمُحَمَّدٍوَعَلَىآلِمُحَمَّدٍكَمَاصَلَّيْتَعَلَىإِبْرَاهِيْمَوَعَلَىآلِإِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَحَمِيْدٌمَجِيْدٌ.وَبَارِكْعَلَىمُحَمَّدٍوَعَلَىآلِمُحَمَّدٍكَمَابَارَكْتَعَلَىإِبْرَاهِيْمَوَعَلَىآلِإِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَحَمِيْدٌمَجِيْدٌ.اَللَّهُمَّاغْفِرْلِلْمُسْلِمِيْنَوَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَوَالْمُؤْمِنَاتِاْلأَحْيَاءِمِنْهُمْوَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَسَمِيْعٌقَرِيْبٌ. اَللَّهُمَّأَرِنَاالْحَقَّحَقًّاوَارْزُقْنَااتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَاالْبَاطِلَباَطِلاًوَارْزُقْنَااجْتِنَابَهُ.رَبَّنَاآتِنَافِيالدُّنْيَاحَسَنَةًوَفِيالآخِرَةِحَسَنَةًوَقِنَاعَذَابَالنَّارِ.رَبَّنَاهَبْلَنَامِنْأَزْوَاجِنَاوَذُرِّيَّاتِنَاقُرَّةَأَعْيُنٍوَاجْعَلْنَالِلْمُتَّقِينَإِمَامًا. سُبْحَانَرَبِّكَرَبِّالْعِزَّةِعَمَّايَصِفُوْنَ، وَسَلاَمٌعَلَىالْمُرْسَلِيْنَوَالْحَمْدُلِلَّهِرَبِّالْعَالَمِيْنَ.
عِبَادَاللهِ، إِنَّاللهَيَأْمُرُكُمْبِالْعَدْلِوَاْلإِحْسَانِوَإِيتَآئِذِيالْقُرْبَىوَيَنْهَىعَنِالْفَحْشَآءِوَالْمُنكَرِوَالْبَغْيِيَعِظُكُمْلَعَلَّكُمْتَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوااللهَالْعَظِيْمَيَذْكُرْكُمْوَاسْأَلُوْهُمِنْفَضْلِهِيُعْطِكُمْوَلَذِكْرُاللهِأَكْبَرُ

DAFTAR ISI
KHUTBAH JUMAT BAHASA JAWA TAHUN 2017

NO
TANGGAL
JUDUL KHUTBAH
LINK
LINK
1
6 Januari 2017
2
13 Januari 2017
3
20 Januari 2017
4
27 Januari 2017
5
2 Februari 2017
6
10 Februari 2017
7
17 Februari 2017
8
24 Februari 2017
9
3 Maret 2017
10
10 Maret 2017
11
17 Maret 2017
12
24 Maret 2017
13
31 Maret 2017
14
7 April 2017
15
14 April 2017
16
21 April 2017
17
28 April 2017
18
5 Mei 2017
19
12 Mei 2017
20
19 Mei 2017
21
26 Mei 2017
22
2 Juni 2017
23
9 Juni 2017
24
16 Juni 2017
25
23 Juni 2017
26
30 Juni 2017
27
7 Juli 2017
28
14 Juli 2017
29
21 Juli 2017
30
28 Juli 2017
31
4 Agustus 2017
32
11 Agustus 2017
33
18 Agustus 2017
34
25 Agustus 2017
35
1 September 2017
36
8 September 2017
37
15 September 2017
38
22 September 2017
39
29 September 2017
40
6 Oktober 2017
41
13 Oktober 2017
42
20 Oktober 2017
43
27 Oktober 2017
44
3 November 2017
45
10 November 2017
46
17 November 2017
47
24 November 2017
48
1 Desember 2017
49
8 Desember 2017
50
15 Desember 2017
51
22 Desember 2017
52
29 Desember 2017


1 Komentar

  1. Alhamdulillah bagus dan sangat membantu untuk siar Islam

    BalasHapus

Posting Komentar

Post a Comment

Lebih baru Lebih lama

Header