Subscribe Us

"Nikmatipun Kemerdekaan" - Naskah Khutbah Jumat Bahasa Jawa 4 Agustus 2017

Kumpulan Khutbah Jum’at Bahasa Jawa Tahun 2017telahselesaidisusun, berisi 50 materijudulKhutbahJum’atlengkapberdasarkantemakontemporer, HariBesar Islam, sejarah, hariliburnasional, dantema yang larisdibaca di bukusebelumnyatahun 2016. DenganmengucapBismillahdisertainiat yang tulusuntukberbagi, maka kami menyebarBukutersebutmelalui web/situs/blog/medsos di bawahgrup kami agar bisamenebarmanfaatdengancepatuntukseluruhumat.Anda yang saatinisedangmembutuhkanmateriKhutbahJum’atberbahasaJawa, berikutadalahsalahsatujudulKhutbahJumatBahasaJawa di dalamBuku Kumpulan Khutbah Jum’at Bahasa Jawa Tahun 2017  yang bisaandabacaataubisajugaandadapatkandenganmendownloadnya di link yang telahdisediakan di bawahartikelini, atauandabisamengirimkan email untuk kami kirimkanmateriKhutbahterbaruke email anda, silahkankirimkan email ke: info.jengkar@gmail.comatauinginselalu update denganKhutbahJum’atterbarusetiapminggunyasilahkan download aplikasinya di Android/Smartphone anda, SILAHKAN DOWNLOAD APLIKASINYA DI www.bit.ly/APSKJ2017


- khutbahpertama - 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئاتأعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلاالله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله

ياأيها
 الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون

ياأيها
 الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبثمنهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام  إن الله كانعليكم رقيبا

ياأيها
 الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفرلكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسولهفقد فاز فوزا عظيما، أما بعد ...

فأن
 أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكلمحدثة بدعة وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار.

Botenwonteningkangpanteskaucapdeninglisankagemngungkapraossyukurdumateng Allah Ta’alakajaba Alhamdulillah, Allah Ta’alasampun paring kanikmatandumatengkitasahinggasagedngempalwonten Masjid ingkangagungpunika. Manggakitaaturakenbuktiraossyukurpunikamawinindakakensedayaperintahipunuginebihisedayaawisanipun, saklajengipunkitatingkatakenkualitasimanlantaqwakitakeranakeimananlanketaqwaanpunikalahbekalingkang paling saetumujuakhiratsakmangke. SatunggalingnikmatingkangagengtanpaumpamiinggihnikmatMerdeka, nalikatanggal 17 Agustus 1945 Allah paring kanugrahanarupiKemerdekaandumatengkita Negara KesatuanRepublik Indonesia, ingkangkedahkitasyukurisesarengan. PerkawispunikakategasakenwonteningPembukaanUndang-undangDasar 1945, “Atasberkatrahmat Allah Yang MahaKuasa, dandidorongolehkeinginanluhur, supayaberkehidupankebangsaan yang bebas, makarakyat Indonesia menyatakandenganinikemerdekaannya”. Dados sampunjelasbilihkemerdekaaningkangdugidintenpunikakitaraosakenlansabendintentanggal 17 Agustuskitapengetipunikainggihberkatrahmatipun Allah, milakitakedahtansahngonjukakenraossyukurkerantenberkahuginikmat Allah ingkangmulyapunikasaksae-saenipun. Baca Juga :TelahTerbit ! Dapatkan Kumpulan 50 JudulKhutbahJumatBahasaJawaLengkapTahun 2017

KhutbahJumatBahasaJawa

“NikmatipunKemerdekaan”

 

tinulisdening : JengkarAbiAhya | sumber : www.jengkar.com

Wontensituasilankondisibangsanegarakitaingkangtaksihkadosdintenpunika, seyogyanipunkitasamitafakkursinambingemut-emutparapejuangingkangsampunngrelakakenjiwaraganipun. Saklajengipunkitarenungikitakedahmuhasabahpunapaingkangsampunkitakorbanakendumatengbangsalannegarakitapunika.
Umumipunnegarakitataksihwonteningketerpurukan, bansgsalannegarakitataksihdipunlandakrisis multi dimensiingkangsampundangu. Perkawispunikasagedkatingalsakingkathahipunpengangguran, kriminalingkangteruskedadosan, ekonomirakyatingkangtaksihterpurukugibencanaingkangkedadosandumugipelosoknegeripunika.Keadilanlankemakmuranderengdipunraosakenkanthiadillanmerata, sagedkemawonperkawis-perkawispunikaamargikitaderengpurunnyukurinikmatdumateng Allah Ta’ala. Tembungsyukurasalipunsakingbahasa Arab sakingtembung “Syukron” ingkangartosipunmaturnuwun, bahasasyar’isakingsyukuringgihkewajibantiyang Muslim dumateng Allah dumatengsedayanikmatingkangsampundipunparingi.Ngucapsyukurpancibotenawratanamungpraktekipunbotengampang, sebabsyukurmiturutsyar’iinggihartosipunnindakakensedayaperintahipunlannebihisedayaawisan-awisanipunugingginakakennikmatpunikakagem fi sabilillah (wontenmergi Allah). Nyatanipunawratmadositiyangingkangsyukurpunika, parapejabatingkangdipunparingiamanahnyelenggarakakennegarataksihkathahingkangderengbersyukur, taksihsenengmaksiatninggalakenperintah, remenkorupsi, nyalahgunakakenjabatanuginglanggarhukum.Sedayapunikadipunlampahiamargibotenemutdumateng Allah Ta’alaingkangsampun paring nikmat, kitaderengmlebetwonten agama Islam kanthi total (kaffah) sahinggataksihkathahnglampahiperkawisingkangdipunawisakendening Allah Ta’ala, FirmanAllah :
Yen tekapitulungan Allah arupakemenangan, lansiraweruhmanungsakangmlebu agama Allah bondong-bondongbebarengan, mangkatasbihakanthimujiPangeranmu, lanjalukampunanmarangPangeranmu.Saktemene Allah MahaNarimaTobat” (Terjemah Qur’an BahasaJawaayat 1-4) Baca Juga :AplikasiBerbahasaJawaTerbaikKiniBisaDidownload di Android/Smartphone, KLIK DISINI untuk download Kamus, Quran danKhutbahJawa

Sebabturunipun (asbabunnuzul) suratpunikanggihnalikaRasulullahnaklukakenkotakelairanipuningkangsampundangukatinggalaken, wekdalpunikaRasulullahsarenganpanglimaperangipun Khalid bin walidnggempurpasukankafirQuraisylanmanggihikemenanganingkanggemilang. Wekdapunikatiyangsamibondong-bondongmlebet agama Islam ingkangwekdalrumiyinsamibencidumatengNabi. Rasulullahngraossukawekdalpunika, lanwekdalpunikaturunayatsakingSurat An Nashrkagempangemut-emutRasulullahlanumat Islam supadossamisyukurdatengnikmatkemenanganlanbotenlalideningingkang paring rahmatinggihpunika Allah Ta’ala.
Wonten 3 (tiga) perkawisingkang dados kandunganSuratAnNashrpunika, sepindahkitadipunperintahtansahsyukurkanthimuji Allah Ta’alabilihkitaangsalnikmat. Kapingkalihipunkitatansah “tasbih” dumateng Allah, botenwontenkuaossanesingdonyapunikakajabanamung Allah Ta’ala. Perkawiskapingtigainggihsupadoskitatansahnyuwunampunankeranakitamanungsaingkangringkih (dhaif) ingkangkathahsalahugidosanipun.Berkah Allah badhetumurundumatengkitanalikakitasamisagednyukurinikmat, janji Allah wonten Al Qur’an :
Yen sekiranependuduksawijingnegeriimanlantaqwa, mesti Allah bakalnglimpahakemarangkabehberkahsakalangitlanbumi, ananging yen padhadustake (ayat-ayat) maka Allah siksakabehsebabsakatumindake” (Terjemah Qur’an BahasaJawaSurat Al A’raafayat 96)
Kagemsedayakaum Muslim janji Allah punikapastikerana Allah tansahnepatijanji-janjinipun, milakitamengetiKemerdekaan Negara Republik Indonesia ingkangtahun 2017 punikaminangkapengetaningkangkaping 72, kanthitansahngathah-ngathahisyukurdumateng Allah Ta’ala.

- khutbahkedua - 
إِنَّ الْحَمْدَ لِلَّهِ نَحْمَدُهُ وَنَسْتَعِيْنُهُ وَنَسْتَغْفِرُهْ وَنَعُوذُ بِاللهِ مِنْ شُرُوْرِ أَنْفُسِنَا وَمِنْ سَيِّئَاتِ أَعْمَالِنَا، مَنْ يَهْدِهِ اللهُ فَلاَ مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلاَ هَادِيَ لَهُ. أَشْهَدُ أَنْ لاَ إِلَهَ إِلاَّ اللهُ وَحْدَهُ لاَ شَرِيْكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُوْلُهُ صَلَّى اللهُ عَلَى نَبِيِّنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ وَسَلَّمَ تَسْلِيْمًا كَثِيْرًا. قَالَ تَعَالَى: يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلاَ تَمُوْتُنَّ إِلاَّ وَأَنتُمْ مُّسْلِمُوْنَ. قَالَ تَعَالَى: {وَمَن يَتَّقِ اللهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا} وَقَالَ: {وَمَن يَتَّقِ اللهَ يُكَفِّرْ عَنْهُ سَيِّئَاتِهِ وَيُعْظِمْ لَهُ أَجْرًا}
ثُمَّ اعْلَمُوْا فَإِنَّ اللهَ أَمَرَكُمْ بِالصَّلاَةِ وَالسَّلاَمِ عَلَى رَسُوْلِهِ فَقَالَ: {إِنَّ اللهَ وَمَلاَئِكَتَهُ يُصَلُّوْنَ عَلَى النَّبِيِّ، يَا أَيُّهاَ الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا صَلُّوْا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوْا تَسْلِيْمًا}.


اَللَّهُمَّصَلِّعَلَىمُحَمَّدٍوَعَلَىآلِمُحَمَّدٍكَمَاصَلَّيْتَعَلَىإِبْرَاهِيْمَوَعَلَىآلِإِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَحَمِيْدٌمَجِيْدٌ.وَبَارِكْعَلَىمُحَمَّدٍوَعَلَىآلِمُحَمَّدٍكَمَابَارَكْتَعَلَىإِبْرَاهِيْمَوَعَلَىآلِإِبْرَاهِيْمَ، إِنَّكَحَمِيْدٌمَجِيْدٌ.اَللَّهُمَّاغْفِرْلِلْمُسْلِمِيْنَوَالْمُسْلِمَاتِ، وَالْمُؤْمِنِيْنَوَالْمُؤْمِنَاتِاْلأَحْيَاءِمِنْهُمْوَاْلأَمْوَاتِ، إِنَّكَسَمِيْعٌقَرِيْبٌ. اَللَّهُمَّأَرِنَاالْحَقَّحَقًّاوَارْزُقْنَااتِّبَاعَهُ، وَأَرِنَاالْبَاطِلَباَطِلاًوَارْزُقْنَااجْتِنَابَهُ.رَبَّنَاآتِنَافِيالدُّنْيَاحَسَنَةًوَفِيالآخِرَةِحَسَنَةًوَقِنَاعَذَابَالنَّارِ.رَبَّنَاهَبْلَنَامِنْأَزْوَاجِنَاوَذُرِّيَّاتِنَاقُرَّةَأَعْيُنٍوَاجْعَلْنَالِلْمُتَّقِينَإِمَامًا. سُبْحَانَرَبِّكَرَبِّالْعِزَّةِعَمَّايَصِفُوْنَ، وَسَلاَمٌعَلَىالْمُرْسَلِيْنَوَالْحَمْدُلِلَّهِرَبِّالْعَالَمِيْنَ.
عِبَادَاللهِ، إِنَّاللهَيَأْمُرُكُمْبِالْعَدْلِوَاْلإِحْسَانِوَإِيتَآئِذِيالْقُرْبَىوَيَنْهَىعَنِالْفَحْشَآءِوَالْمُنكَرِوَالْبَغْيِيَعِظُكُمْلَعَلَّكُمْتَذَكَّرُوْنَ. فَاذْكُرُوااللهَالْعَظِيْمَيَذْكُرْكُمْوَاسْأَلُوْهُمِنْفَضْلِهِيُعْطِكُمْوَلَذِكْرُاللهِأَكْبَرُ

DAFTAR ISI
KHUTBAH JUMAT BAHASA JAWA TAHUN 2017

NO
TANGGAL
JUDUL KHUTBAH
LINK
LINK
1
6 Januari 2017
2
13 Januari 2017
3
20 Januari 2017
4
27 Januari 2017
5
2 Februari 2017
6
10 Februari 2017
7
17 Februari 2017
8
24 Februari 2017
9
3 Maret 2017
10
10 Maret 2017
11
17 Maret 2017
12
24 Maret 2017
13
31 Maret 2017
14
7 April 2017
15
14 April 2017
16
21 April 2017
17
28 April 2017
18
5 Mei 2017
19
12 Mei 2017
20
19 Mei 2017
21
26 Mei 2017
22
2 Juni 2017
23
9 Juni 2017
24
16 Juni 2017
25
23 Juni 2017
26
30 Juni 2017
27
7 Juli 2017
28
14 Juli 2017
29
21 Juli 2017
30
28 Juli 2017
31
4 Agustus 2017
32
11 Agustus 2017
33
18 Agustus 2017
34
25 Agustus 2017
35
1 September 2017
36
8 September 2017
37
15 September 2017
38
22 September 2017
39
29 September 2017
40
6 Oktober 2017
41
13 Oktober 2017
42
20 Oktober 2017
43
27 Oktober 2017
44
3 November 2017
45
10 November 2017
46
17 November 2017
47
24 November 2017
48
1 Desember 2017
49
8 Desember 2017
50
15 Desember 2017
51
22 Desember 2017
52
29 Desember 2017


Posting Komentar

0 Komentar