Ad Code 1

"Kautaman Amalan Ing Awal Wulan Dzulhijah" - Naskah Khutbah Jumat Bahasa Jawa 1 September 2017

Kautaman Amalan Wonten Ing Awal Wulan Dzulhijah

Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Khotbah Jum’at Basa Jawa - Mangga sesarengan ningkataken taqwa kita dumateng Allah, kanti saestu tansah netepi  ta’at sedaya perintahipun saha nebihi  sedaya awisanipun. Ampun ngantos nilar kewajiban lan nglirwaaken dawuh dawuhipun Allah, lan ugi ampun ngantos nerjang palang awisan ipun Allah.wonten ing kawontenan kados punapa kemawon, tansah netepana taqwa lan taat dateng Allah, supados kita tansah pikantuk rahmat lan kanugerahan wiwit ing alam dunya punika ngantos dumugining akherat, Amiin.  Alhamdulilah Allah sampun paring nikmat dumateng kita sedaya inggih nikmat umur saha kasarasan sahingga wonten dinten punika dipun anugerahaken manggihi wulan Dzulhijjah, wulan ingkang kathah kautamaanipun, ingkang sak mangke bade kita aturaken babakan kautamaan-kautamaan saking awal wulan Dzulhijjah lan ibadah utawi amalan punopo kemawon ingkang dipun anjuraken ing sak lebetipun wulan Dzulhijjah.

Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Khotbah Jum’at Basa Jawa - ing antaranipun ingkang nedahaken kautamaan-kautamaan saking wulan dzulhijah  inggih puniko Hadits saking Ibnu ‘Abbas, Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam paring sabda,
مَا مِنْ أَيَّامٍ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا أَحَبُّ إِلَى اللَّهِ مِنْ هَذِهِ الأَيَّامِ . يَعْنِى أَيَّامَ الْعَشْرِ. قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ قَالَ وَلاَ الْجِهَادُ فِى سَبِيلِ اللَّهِ إِلاَّ رَجُلٌ خَرَجَ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ فَلَمْ يَرْجِعْ مِنْ ذَلِكَ بِشَىْءٍ
Ora ana salah sawijine amal sholeh kang luwih dicintai Allah ngluwihi amal shaleh kang dilakoni ing dino-dino iki yaiku 10 dino awal soko wulan dzulhijah..” Para sahabat tanglet: Boten ugi jihad ing dalane Allah?” Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam jawab: Ora ana jihad ing dalane  Allah, kejaba wong kang jihad kanti jiwa lan bandhane ananging ora ana siji wae kang bali.”
Ing antaranipun malih ingkang nedahhaken kautamaan-kautamaan dinten kasebat, firman Allah Ta’ala,
وَلَيَالٍ عَشْرٍ
“lan demi malam kang sepuluh.” (QS. Al Fajr: 2). Inggih puniko 10 dinten awal saking wulan dzulhijah.

Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Khotbah Jum’at Basa Jawa - Ibnu Rajab Al Hambali ngendika bilih hadits kala wau paring pitedah bilih amalan wonten ing 10 dinten, langkung dipun tresnani lan nedahhaken bilih amalan ing 10 dinten awal langkung dipun tresnani menawi kabandengan dinten lintunipun lan mboten wonten pengecualian menawi dipun sebateken bilih ing dinten kasebat langkung dicintai Allah, punika nedahaken, bilih nindakaken amal shaleh ing wekdal 10 hari awal Dzulhijjah langkung utami ing sisinipun Allah.”

Amalan Punapa Ingkang Dianjurkan ing Sepuluh Hari Awal Dzulhijah?
Khotbah Jum’at Basa Jawa - Kautaman 10 dinten awal Dzulhijah berlaku kangge amalan punapa mawon miturut syar’i, boten kawates amalan khusus. Amalan ingkang dipun anjuraken ing awal dzulhijah inggih punika siyam. Saking Hunaidah bin Kholid, saking garwonipun, istrinipun Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam ngendikak aken,
عَنْ بَعْضِ أَزْوَاجِ النَّبِىِّ -صلى الله عليه وسلم- قَالَتْ كَانَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى الله عليه وسلم- يَصُومُ تِسْعَ ذِى الْحِجَّةِ وَيَوْمَ عَاشُورَاءَ وَثَلاَثَةَ أَيَّامٍ مِنْ كُلِّ شَهْرٍ أَوَّلَ اثْنَيْنِ مِنَ الشَّهْرِ وَالْخَمِيسَ.
“Rasulullah shallallahu ‘alaihi wa sallam biasa siyam ing 9 dino awal Dzulhijjah,dina ‘Asyura (10 muharram) , pasa 3 dina saben-saben wulan.
Sahabat ingkang mraktekaken siyam 9 dinten saking awal dDzulhijjah inggih punika Ibnu ‘Umar, para Ulama kados Al Hasan Al Bashri, Ibnu Sirin lan Qotadah ugi nyebataken kautamaan siyam ing dinten-dinten puniko miturut pendapat mayoritas Ulama.
Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Khotbah Jum’at Basa Jawa - Sak lajengipun ugi amalan ingkang dipun anjuraken inggih puniko siyam ing dinten Arafah kagem tiyang ingkang mboten nindak aken haji. Ampun ngantos nilaraken siyam Arafah
puasa Arafah punika wonten ing tanggal 9 Dzulhijah kados  hadits Abu Qotadah, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
صِيَامُ يَوْمِ عَرَفَةَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ وَالسَّنَةَ الَّتِى بَعْدَهُ وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُورَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللَّهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ
“Puasa Arafah ngapusake dosa setahun kapungkur lan setahun arep teko.” Kautaman puasa Arafah inggih puniko bade dipun hapus dosa setahun ingkang kapengker lan setahun ingkang bade dateng lan dosa ingkang dipun maksud inggih punika dosa-dosa alit utawi diringanaken dosa ageng utawi dipun inggilaken derajatipun.
Lajeng kagem tiyang ingkang haji boten dipunanjuraken nindakaken siyam Arafah, kados hadits Rasululloh saking Ibnu ‘Abbas,
Jama’ah Jum’ah Rahimakumullah
Khotbah Jum’at Basa Jawa - Ing antaranipun bilih dinten Arafah ugi gadahi kautaman-kautaman kados wonten hadits:,
مَا مِنْ يَوْمٍ أَكْثَرَ مِنْ أَنْ يُعْتِقَ اللَّهُ فِيهِ عَبْدًا مِنَ النَّارِ مِنْ يَوْمِ عَرَفَةَ وَإِنَّهُ لَيَدْنُو ثُمَّ يُبَاهِى بِهِمُ الْمَلاَئِكَةَ فَيَقُولُ مَا أَرَادَ هَؤُلاَءِ
Ing antaraning dina kang Allah akeh mbebasake salah sawijine manungsa saka neraka yaiku ing dina Arafah (kangge tiyang ingkang wonten Arafah). Allah bakal nyedakki tiyang punika lajeng dipun paring priksa kautamaanipun dumateng para malaikat. Banjur Allah berfirman: opo kang dikarep ake”
Punika para sederek kautamaanipun tiang ingkang haji, sederek kita ingkang wukuf ing Arafah lila ninggalaken sanak sederek, negri, ugi ngorbanaken bandha, ingkang dados kekarepanipun inggih punika ampunan, ridha lan manggihi Rabb ipun. Derajatipun tergantung niat saben tiyang ingkang nindakkaken wukuf ing Arafah. Kautaman lintunipun dinten Arafah inggih wekdal mustajabipun do’a. Kados hadits saking ‘Amr bin Syu’aib saking Bapak saking kakek, Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda,
خَيْرُ الدُّعَاءِ دُعَاءُ يَوْمِ عَرَفَةَ
“Seapik-apike do’a yaiku do’a ing dina Arafah.”
Akhiripun mugi Allah gampilaken anggen kita ibadah lan ingkang dereng saged haji mugi suatu saat saged nindakkaken ibadah haji.

DAFTAR ISI
KHUTBAH JUMAT BAHASA JAWA TAHUN 2017

NO
TANGGAL
JUDUL KHUTBAH
LINK
LINK
1
6 Januari 2017
2
13 Januari 2017
3
20 Januari 2017
4
27 Januari 2017
5
2 Februari 2017
6
10 Februari 2017
7
17 Februari 2017
8
24 Februari 2017
9
3 Maret 2017
10
10 Maret 2017
11
17 Maret 2017
12
24 Maret 2017
13
31 Maret 2017
14
7 April 2017
15
14 April 2017
16
21 April 2017
17
28 April 2017
18
5 Mei 2017
19
12 Mei 2017
20
19 Mei 2017
21
26 Mei 2017
22
2 Juni 2017
23
9 Juni 2017
24
16 Juni 2017
25
23 Juni 2017
26
30 Juni 2017
27
7 Juli 2017
28
14 Juli 2017
29
21 Juli 2017
30
28 Juli 2017
31
4 Agustus 2017
32
11 Agustus 2017
33
18 Agustus 2017
34
25 Agustus 2017
35
1 September 2017
36
8 September 2017
37
15 September 2017
38
22 September 2017
39
29 September 2017
40
6 Oktober 2017
41
13 Oktober 2017
42
20 Oktober 2017
43
27 Oktober 2017
44
3 November 2017
45
10 November 2017
46
17 November 2017
47
24 November 2017
48
1 Desember 2017
49
8 Desember 2017
50
15 Desember 2017
51
22 Desember 2017
52
29 Desember 2017


Jasa Desain Bayar Seikhlasnya

Posting Komentar

0 Komentar

Ad Code